Test Site


TÜM DERSLER

past from of verb ''to be''

VERB "TO BE"   = "olmak" fiili

 

Present form of "to be" = am, is, are    "be"  fiilinin şimdiki zamanda çekimleri 'am, is ve are'dır.

 

I am Tülin. (= Ben Tülin'im.)

You are a student.  (= Sen bir öğrencisin.)

He is from Konya. ( O, konyalıdır.)

She is at home. ( O, evdedir)

It is my dog. ( O, benim köpeğimdir.)

We are at school now. ( Biz şimdi okuldayız.)

You are students. ( Siz öğrencilersiniz.)

They are Mr. and Mrs. Brown. Onlar, Bay ve bayan Brown'lar.)

There is a book on the table. ( Masanın üzerinde bir kitap vardır.)

There are three books on the table. ( masanın üzerinde üç kitap vardır.)

Tom and Bill are in the garden. (Tom ve Bob bahçedeler.)

Helen is from England. ( Helen İngilterelidir.)

 

 

Am sadece I ( ben) kişi zamiri ile kullanılır. Is tekil öznelerle kullanılır.

Are çoğul öznelelerle kullanılır.

 

 

Bu cümlelerdeki am, is ve are'ın kısaltılarak yazımını görelim.

 

I'm Tülin.

You're a student.

He's from Konya.

She's at home.

It's my dog.

We're at school now.

You're students.

They're Mr. and Mrs. Brown.

There's a book on the table.

There're three books on the table.

Tom and Bob're in the garden.

Helen's from England.

Sitemizi 79556 ziyaretçi ziyaret ettiBu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol