Test Site


TÜM DERSLER

ELEKTRİK AKIMI NEDİR?

Elektrik Akımı Nedir ? (Tanım)

İletkenden (ya da alıcıdan) birim zamanda geçen elektrik yükü (elektron) miktarına akım denir. Akım, elektronların hareketiyle ortaya çıkar. Ancak eskiden akımın artı (+) yüklü oyuklar tarafından taşındığı sanıldığından, bugün de eski (klâsik) teorem kabul edilmektedir.

Başka bir deyişle, bir pilde akım, artı (+) uçtan eksi (-) uca doğru gider deriz. Ancak gerçekte akım eksi (-) uçtan artı (+) uca doğru akar.

Şekil 1: Artı (+) ve eksi (-) yüklerin iletken içindeki hareketi Şekil 2: Elektrik akımının iletkenden geçişinin basit olarak gösterilişi

Şekil 1'de iletken içindeki artı (+) ve eksi (-) yüklü parçacıkların hareket yönleri gösterilmiştir.

Şekil 2'de ise pilin eksi (-) ucundan çıkan elektronların pilin artı (+) ucuna doğru hareketi görülmektedir.

Elektrik devresinden geçen akım "I" ile gösterilir ve ampermetreyle ölçülür. Akımın birimi amper (A), denklemi, I = U/R [A] şeklindedir.

Şekil 3: Ampermetrenin devreye bağlanışı

Şekil 3'de DC üreteciyle beslenen alıcının çektiği akımın analog tip ampermetreyle ölçülmesine ilişkin bağlantı şeması verilmiştir.

Akımın ast katları

Pikoamper (pA), nanoamper (nA), mikroamper (mA), miliamper (mA)

Akımın üst katları

Kiloamper (kA), megaamper (MA), gigaamper (GA)

Not: Megaamper ve gigaamper uygulamada pek kullanılmamaktadır. Akımın ast ve üst katları biner biner büyür ve küçülür.

Sitemizi 79556 ziyaretçi ziyaret ettiBu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol